Navigation Menu

İNEBAHTI DENİZ SAVAŞI


Osmanlı Devleti nin ilk büyük yenilgisi
7 Ekim 1571 tarihinde II. Selim’in Padişahlığı ve Sokullu Mehmet Paşanın Sadrazamlığı döneminde gerçekleşmiştir. “Sıngın Deniz Faciası” olarak da anılan bu savaş Osmanlı Devletinin Kıbrıs adasını fethetmesi nedeniyle başlar.
İNEBAHTI DENİZ SAVAŞI, İNEBAHTI DENİZ MUHAREBESİ, HAÇLILAR, DENİZLERDEKİ İLK BÜYÜK YENİLGİ SOKULLU MEHMET PAŞA, KAPTANI DERYA ALİ PAŞA, 2.SELİM, ULUÇ ALİ PAŞA, SINGIN DENİZ FACİASI, PAPANIN HAÇLI SEFERİ

Kıbrıs’ın kaybedilmesi bütün Hıristiyan âlemini bir araya getirmiştir. Bu duruma Papanın dini yetkilerini kullanarak bir Haçlı Seferi düzenlemesinin de etkisi vardır. Bu Haçlı Seferi Osmanlı Devletinin kuruluşundan itibaren oluşturulmuş 13. haçlı seferi olmuştur. Bu seferin masrafları İspanyollar, Venedikliler ve Papa tarafından karşılanarak 206 gemi, 1300 top, 16.000 asker ve 36.000 gemiciden oluşan büyük bir donanma oluşturulmuştur. Osmanlı donanmasında 250 gemi vardır ancak asker ve kürekçi bakımından sayıları yeterli değildir.

İki donanma Mora’nın kuzeyi, Orta Yunanistan ile Karlı eli’nin güneyinde bulunan İnebahtı Körfezinde karşılaşmış, şiddetli ve fazlasıyla kanlı geçen mücadeleler sonucunda Kaptan-ı Derya Ali Paşa ve beraberindekiler şehit düşmüş, Osmanlı donanması büyük bir yenilgi almıştır. Bu Osmanlı Devletinin denizlerde aldığı ilk büyük yenilgidir.

Savaşın bilânçosu iki taraf için de korkunç olmuş, Türkler 152 gemilerini kaybederken, bunların 60’ını düşmana kaptırmışlar diğerleri ise, ya batmış ya da büyük hasara uğramıştır. Şehit olan binlerce Türk’ten başka 3.400 Türk de esir düşmüştür. Hıristiyan tarafında ise 8.000 ölü ve 20.000 yaralı varken birçok gemide batmıştır.

Savaş sırasında büyük başarı gösteren Uluç Ali Paşa, Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa tarafından Kaptan-ı Deryalığa getirilmiş ve Sokullu kendisinden çok kısa bir süre içinde yeni bir donanma hazırlamasını istemiştir.

Bunun için çok sayıda malzemeye ihtiyaç olduğunu kısa süre içinde böyle bir donanmanın hazırlanmasının güç olduğunu söyleyen Uluç Ali Paşa'ya Sokullu Mehmet Paşa’nın cevabı ; "Bütün donanmanın demirlerini gümüşten, halatlarını ibrişimden, yelkenlerini atlastan yapabiliriz. Hangi geminin malzemesi yetişmezse gel benden al." demesi Osmanlı Devletinin o dönemdeki gücünü ve azmini çok açık göstermektedir.

İnebahtı zaferi Avrupa’da büyük şenliklerle kutlanmış, Osmanlıdan alınan gemiler ile kaptan paşa gemisinin fenerleri ve sancakları Frenk memleketlerinde, sahillerdeki şehir ve kasabalarda teşhir edilmiştir. Papanın amirali, zafer nişanesi olarak Venedik’te bir abide yaptırmıştır.

Savaş sonucunda Osmanlı’ya gönderilen Venedik elçisine Sokullu Mehmet Paşanın cevabı şöyle olmuştur: "Biz Kıbrıs'ı almakla sizin kolunuzu kestik, siz İnebahtı'da bizi yenmekle, sakalımızı tıraş ettiniz. Kesilen kolun yerine yenisi gelmez, fakat tıraş edilmiş sakal daha gür çıkar." 

Sokullu dediğini yapmış ve 6 ay içinde eskisinden daha güçlü bir donanma hazırlatmıştır.

EMİNE SEVİNÇ

0 yorum:

Pekiii sen bu konu ile ilgili ne düşünüyorsun? Yorumunu yaz ben Özlem e iletirim... :))

INSTAGRAM @yollardahayatvar