Navigation Menu

ÇALDIRAN MEYDAN MUHAREBESİ


      TÜRK PAŞASININ İRANLI SULTANA VERDİĞİ CEVAP

Kanuni Sultan Süleyman’ın ölümünden sonra yerine oğlu Sultan II. Selim tahta çıkmıştır.
Onun hükümdar oluşunu kutlamak için dünyanın her yerinden elçi heyetleri gelmiş olup bu heyetlerden biri de İran’dan gelen kalabalık gruptu.
Çok eskilerden beri gösterişe fazlasıyla meraklı olan İranlılar bu sefer 700 kişi ve 1700 yüklü hayvan ile iştirak etmişlerdi.
çaldıran meydan muharebesi, savaş, II selim, Şahkulu Sultan han, Kanuni sultan süleyman

Sultan II. Selim’e birçok hediyeler getiren bu heyetin başında Şahkulu Sultan Han adında çok nüktedan bir adam bulunuyordu. Sultan Selim, onu ağırlayacak olan kimsenin de ondan aşağı kalır birisi olamamasına dikkat ederek Şemsi Paşayı bu işe memur etti.


Bu kadar şatafatlı bir heyete karşı Osmanlı Devletinin büyüklüğünü ve kudretini göstermek için büyük bir askeri kıta, elçi heyetini Edirne’ye girerken karşıladı. 

Hepsi seçme askerlerden kurulu bu kıta, rengârenk elbiseler giymiş ve bunların arasında altın ve gümüş silahları pırıl pırıl parıldamakta. Şahkulu, kendisini karşılayan bu haşmetli askeri kıtayı görünce Şemsi Paşa'ya dönüp;
-          “ İşte gerçekten bir gelin alayı!”dedi.

Bu sözlerde bir takdir hissi olduğu gibi, Türk askerlerini kadına benzetmek gibi bir anlamda vardı. Fakat nüktedanlık bakımından, ondan aşağı kalmayan Şemsi Paşa;

-          “ Evet", dedi, "Çaldıran'da gelinlerini aramaya giden askerler, işte bu askerdir" .

( Çaldıran Savaşı: Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim Han ile İran Şahı İsmail arasında, 23 Ağustos 1514’te, Çaldıran Ovasında yapılan, tarihin en büyük meydan muharebelerinden biridir. Savaş Osmanlı kuvvetlerinin zaferiyle sonuçlanırken, Safeviler ( İranlılar ) büyük bir bozguna uğradılar. Şah, kaçarak hayatını zor kurtardı.)

EMİNE SEVİNÇ 

0 yorum:

Pekiii sen bu konu ile ilgili ne düşünüyorsun? Yorumunu yaz ben Özlem e iletirim... :))

INSTAGRAM @yollardahayatvar